Witamy w RSZZ Krzeszowice!

Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Krzeszowice należy do największych tego typu Spółdzielni w Polsce zarówno pod względem obrotów jak i zatrudnienia. Jest notowana na liście 500 największych prywatnych firm handlowo-usługowych w naszym kraju.
W ostatnich dwudziestu latach, w okresie kadencji obecnego Zarządu przeznaczono ponad 15 mln zł na remonty i modernizację bazy handlowej, produkcyjnej i usługowej oraz zakup maszyn i urządzeń. Nakłady te spowodowały, że Spółdzielnia stała się poważnym podmiotem gospodarczym i jest w stanie konkurować z innymi firmami handlowymi.
Ponadto jako wiarygodny partner jest atrakcyjnym kontrahentem dla dostawców towarów, ca także umożliwia negocjacje cen, uzyskiwanie upustów i rabatów na dostarczane produkty handlowe.

W chwili obecnej Spółdzielnia posiada 13 obiektów handlowych, w tym sklepy wielkopowierzchniowe. W dwunastu placówkach sprzedaż prowadzona jest w formie samoobsługowej. Spółdzielnia prowadzi także dwie piekarnie w Krzeszowicach i Tenczynku oraz Stację Kontroli Pojazdów. Kilkanaście zbędnych obiektów jest wydzierżawionych innym podmiotom gospodarczym.
Ponadto w Galerii Centrum funkcjonuje ponad 44 prywatnych stoisk handlowych. W chwili obecnej Spółdzielnia zatrudnia 225 pracowników i należy do największych pracodawców w gminie. Od kilkunastu lat Spółdzielnia wypracowuje zysk, który w dużej części przeznaczany jest na rozwój i modernizację obiektów a ponadto swoim członkom wypłacane jest dywidenda.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą handlową!